Tréningy

Tréningy

Učenie sa alternatívnej techniky hovorenia – kurz „Nová reč“.

Máte rečové bloky alebo zajakavosť, ktoré vám sťažujú slobodné rozprávanie v spoločenských situáciách? Chcete sa naučiť alternatívnu techniku rozprávania, ktorá vám umožní jasne a sebavedome komunikovať svoje myšlienky? Ak áno, kurz Nová reč je pre vás.

Prečo sa oplatí investovať do kurzu „Nová reč“ Zlepšenie kvality života

Bloky reči a zajakávanie môžu ovplyvniť náš každodenný život, najmä v situáciách, keď je potrebná voľná komunikácia. Kurz „Nová reč“ vám umožňuje naučiť sa alternatívnu techniku rozprávania, ktorá vám umožní slobodne a sebaisto vyjadrovať svoje myšlienky v akejkoľvek situácii.

Individuálny prístup

Každý človek, ktorý bojuje s rečovými blokmi či zajakavosťou, je iný, a preto kurz „Nová reč“ ponúka individuálny prístup ku každému účastníkovi. Lektori kurzov s vami budú spolupracovať spôsobom, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a štýlu učenia.

Praktika a cvičenia

Kurz Nová reč pozostáva z rôznych cvičení a praktík, ktoré vám umožnia dosiahnuť pokrok v krátkom čase. Dýchanie, artikulácia a intonácia sú len niektoré z prvkov, ktorým sa kurz bude venovať.

Flexibilita

Kurz Nová reč ponúka flexibilný rozvrh, ktorý bude vyhovovať vášmu rozvrhu. Môžete si vybrať, kedy a kde chcete lekciu absolvovať, aby ste nezasahovali do vašich každodenných aktivít.