ESBS

ESBS

ESBS - (emotional speech block syndrome) Syndróm emocionálnych blokov reči

Vážny problém

Pod pojmom ESBS rozumieme syndróm emocionálnych blokov reči, počas ktorého človek nedokáže plynule rozprávať a vyjadrovať sa ani v tých najjednoduchších situáciách. Dokonca aj neformálny rozhovor môže byť pre osobu s ESBS veľmi stresujúci. Zajakavosť sa málokedy zaobíde bez pomoci, čím viac rokov má človek, tým je istejšie, že potrebuje pomoc trénera, teda niekoho, kto ho naučí techniku novej reči. Zajakavosť zvyčajne začína vo veku 4-8 rokov s miernejšími príznakmi, môže sa zhoršiť v období dospievania. Môže ho spustiť aj traumatická situácia, ako náhle sťahovanie, úmrtie blízkeho príbuzného, nástup do školy alebo škôlky, napätie vo vzťahoch, no príčinami môže byť aj genetika (zajakavosť môže byť aj dedičná) , neskorý vývin reči (po 3. roku života) alebo mladšie narodenie súrodencov. Bez ohľadu na to, aké sú hlavné príčiny, človek bude môcť hovoriť s novou rečou.

Fakty o ESBS

Nie vždy je možné odhaliť príznaky zajakávania. Často si to nevšimneme pre neistú hlasovú produkciu alebo nedostatok reči. Okrem viditeľných príznakov existuje aj veľa skrytých a ťažko rozpoznateľných.

Medzi viditeľné príznaky patria

Medzi neviditeľné príznaky patria

ESBS stanovuje limity

Nečakajte, kým vaše dieťa zažije spomínané obmedzenia zajakávania!