Nová reč

Nová reč

Nová reč - Pre človeka s ESBS (zajakávanie, mutizmus), teda emocionálnymi rečovými blokmi, je Nová reč skvelou príležitosťou. S jej pomocou sa budete môcť nepretržite a jednoducho rozprávať, či už v akejkoľvek každodennej situácii, úradných záležitostiach, telefonovaní, nakupovaní. Žiaci budú na hodinách aktívnejší, budú dosahujú lepšie výsledky na skúškach (vysoká škola, záverečná skúška, odpoveď, prezentácia) a nebudú sa báť, že budú na smiech. Najväčšou radosťou rodičov je, keď vidia svoje dieťa, ktoré vie rozprávať ľahko, plynulo a bez akýchkoľvek zábran, slobodne a s radosťou.

S novou rečou ste schopný