Oplatí sa začať Novú reč? (svedectvo rodičov)

Oplatí sa začať Novú reč? (svedectvo rodičov)