About Us

About Us

Dawid Tomaszewski

Majiteľ patentu NEW SPEECH v Európe, tvorca systému Novej reči a spoluautor ESBS. Je častým hosťom televíznych a rozhlasových programov.

Zoltán Kecső (tréner)

Problémy s rečou som mal 15 rokov, ale už 8 rokov hovorím novou rečou. Keďže mi pomohli zlepšiť môj život učením sa nového jazyka, chcem šírením tejto metódy pomáhať aj iným.